Umowy

 • Centralny rejestr umów
 • Każda umowa jest zeskanowana oraz opisana atrybutami pozwalającymi np. na łatwe wyszukiwanie dokumentu.
 • Umowy posiadają swoich opiekunów w postaci konkretnych osób lub departamentów.
 • Automatyczny OCR umożliwia późniejsze wyszukiwanie umów w rejestrze za pomocą słów kluczy.
 • Wbudowany mechanizm, który przypomina o terminach związanych z datą obowiązywania każdej umowy, np. gwarancji, serwisu, przeglądu, itp.
 • Przypomnienia mogą być ustawiane na dowolny okres przed upływem terminu obowiązywania.
 • Możliwość skonfigurowania elektronicznego formularza oraz szablonu wydruku, na podstawie których EZD wygeneruje elektroniczną wersję umowy. Generator najczęściej ma zastosowanie do umów o pracę, dzieło, zlecenie lub umów o współpracy.
 • Każda umowa generowana jest w formacie pdf. Możliwość wygenerowania umowy w formacie edytowalnym MS Word.
 • System EZD umożliwia skonfigurowanie dedykowanego obiegu tworzenia tekstu umowy oraz procesu jej akceptacji.
 • Umożliwia wersjonowanie plików umów .docx bezpośrednio w systemie EZD.
 • Dokument umowy jest blokowany w systemie EZD i otwierany w programie MS Office.
 • Po zakończeniu edycji nowa wersja dokumentu wysyłana jest bezpośrednio do systemu EZD.
 • Plugin współpracuje z programami MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.