Finanse

ELEKTRONICZNY REJESTR FAKTUR KOSZTOWYCH

Rejestr faktur kosztowych jest jednym z elementów Elektronicznego obiegu dokumentów w firmie. Na dziennik podawczy EOD trafiają zarówno faktury papierowe, jak i elektroniczne pobierane wprost z e-mail. Proces rejestracji faktur odbywa się przy udziale mechanizmu OCR, który automatycznie odczytuje dane finansowe ze skanu dokumentu. Mechanizm OCR nie wymaga ręcznego uczenia, ani udostępniania danych na zewnątrz.

GENEROWANIE ZLECEŃ BANKOWYCH

EOD monitoruje terminy płatności w cyklu dziennym i przygotowuje paczki przelewów bankowych z datą zlecenia wynikającą z terminu płatności na fakturze. Użytkownik importuje i autoryzuje plik zleceń w banku bez konieczności ręcznego wprowadzania przelewów. Przed terminem wymagalności faktur system generuje zbiorcze powiadomienie e-mail zawierające wszystkie informacje o dokumentach do płatności.

FAKTURY SPRZEDAŻOWE

Wystawianie faktur sprzedażowych w EOD to bardzo szybka i prosta operacja nie wymagająca wiedzy finansowej. Faktury są wystawiane ręcznie lub automatycznie za pomocą generatora szablonów faktur. Wystawione dokumenty są dodatkowo przesyłane do akceptacji finansowej, a ich wysyłka realizowana jest wprost z systemu poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail. Faktury mogą być też zaczytywane z innych systemów sprzedażowych i wysyłane za pomocą EOD. Rejestr faktur można wyeksportować do formatu JPK.

AUTOMATYZACJA PROCESU WINDYKACJI

EOD automatycznie monitoruje status płatności za wystawione faktury. Dla przeterminowanych wierzytelności automatyczne generuje przypomnienia e-mail do klientów oraz działania dla osób, które uczestniczą w procesie windykacji. Na każdym kroku procesu EOD monitoruje postęp prac i wymusza wykonanie określonych działań. Niezależnie od powyższego system umożliwia dodawanie ręcznych adnotacji np. po wykonaniu telefonu lub wysłaniu wezwania.

ŚLEDZENIE ANLITYKI FINANSOWEJ

EOD udostępnia dużą ilość wbudowanych raportów służących do śledzenia analityki finansowej w ujęciu dziennym, miesięcznym, rocznym oraz w podziale na projekty jak i centra kosztów. Dane finansowe znajdujące się w EOD biorą także udział w analityce budżetowej. EOD generuje raporty ze swojej bazy danych, jak i danych uzyskanych z zewnętrznych systemów informatycznych.